ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
สังกัด สพป.
สพท.กาญจนบุรี เขต 1
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 11 บ้านท่าทุ่ม   ตำบล วังด้ง
   อำเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71190
โทรศัพท์: 0-3454-0229
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://www.kaned1.org/thatum/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 274 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สานนท์  ทรัพย์เพิ่ม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางจินตนา ธนะฤกษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายธีระ ธนะฤกษ์
 ไม่ระบุ 
  3. นางประภาภรณ์ สุขเกษม
 ภาษาไทย 
  4. นายสานนท์ ทรัพย์เพิ่ม
 ไม่ระบุ 
  5. นางสุจิตรา พันธุ์รัตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  6. นางฉันทนา เฉลิมธนะกิจโกศล
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294483