ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
สังกัด สพป.
สพท.กาญจนบุรี เขต 1
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 3   ถนน แสงชูโต   ตำบล ท่าล้อ
   อำเภอ ท่าม่วง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71110
โทรศัพท์: 0-3460-4098
โทรสาร: 0-3460-4099
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 352 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศุภวรรณ  ทักษิณ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นายณรงค์ มุกดาแสงส่วาง
 ไม่ระบุ 
  2. นางณัฐกมล สระทองอุ่น
 ภาษาไทย 
  3. นางทศพรชนก พวงแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางภรณี ทัด
 ประจำชั้น 
  6. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางศุภวรรณ ทักษิณ
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสาวิตรี ไพศาล
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสุกัญญา บุญน้อม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  10. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294241