ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
สังกัด สพป.
สพท.กาญจนบุรี เขต 4
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 55 หมู่ 2   ตำบล หนองประดู่
   อำเภอ เลาขวัญ   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71210
โทรศัพท์: 0-3468-7626
โทรสาร: 0-3468-7626
เว็บไซต์: http://nongpradoo.kan2.go.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 379 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       พิชา  ปอยดินแดง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางสาวจินตนา อินทรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายทองอยู่ รอดยอดสร้อย
 ไม่ระบุ 
  3. นางบุญนำ เอกจิตต์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  4. นางพัทธ์ธีรา ชั่งกุล
 ภาษาไทย 
  5. นายวรวุฒิ ช่างทำดี
 ประจำชั้น 
  6. นางสาวศศิพา แผนสมบูรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นายสำราญ แก้วโท
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางสุรีรัตน์ ศรีระวัตร
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางอมรรัตน์ กระต่าย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2551
  10. นางชื่นกมล จิตนิยม
 ประจำชั้น 
  11. นางณัฐสินี แผนสมบูรณ์
 ประจำชั้น 
  12. นายภูษิต มงคลธนทรัพย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  13. นายมานพ เสือวงษ์
 วิทยาศาสตร์ 
  14. นางสุรีย์ ปิ่นวิเศษ
 ประจำชั้น 
  15. นางสุวดี เกาะสมบัติ
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294367