ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
สังกัด สพม.
สพท.กาญจนบุรี เขต 8
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 567 หมู่ 1   ตำบล บ่อพลอย
   อำเภอ บ่อพลอย   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71160
โทรศัพท์: 0-3458-1235
โทรสาร: 0-3462-8143
เว็บไซต์: http://ratchada.kan2.go.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 909 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ก้านมะลิ  ศรีโมรา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางสาวก้านมะลิ ศรีโมรา
 ภาษาไทย 
  2. นายชำนาญ ยอดอานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายบุญรอด พุดทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายสัมพันธ์ ภาคภูมิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสายสุณี พุ่มเข็ม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2548
  6. นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุล
 ภาษาไทย 
  7. นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพชร
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294159