ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สังกัด สพป.
สพท.กาญจนบุรี เขต 2
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 47 หมู่ 7   ถนน แสงชูโต   ตำบล ดอนขมิ้น
   อำเภอ ท่ามะกา   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71120
โทรศัพท์: 0-3456-6102
โทรสาร: 0-3464-9210
เว็บไซต์: http://www.eschool.su.ac.th/school31/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 1,313 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       บุญเอื้อ  แสงขำ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางทัศนีย์ พลนิรันดร์
 ภาษาไทย 
  2. นางน้ำมนต์ ชินตานนท์
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางบุญเอื้อ แสงขำ
 ไม่ระบุ 
  4. นางยุพิน งามวิลัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  5. รัชดา หอสินชัย
 วิทยาศาสตร์ 
  6. นายศราวุฒิ สุขประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
  7. นายสมพงษ์ วงษ์วาลจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2548
  8. นางสาวกัญญา ขันธโมลีกุล
 คณิตศาสตร์ 
  9. นางปราณี เมตตา
 ศิลปะ 
  10. นางสาวเพ็ญศรี ยอดสกุล
 ภาษาไทย 
  11. นางมลรัตน์ อิ่มสุวรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  12. นางสารภี กองสิน
 ภาษาไทย 
  13. นางสาวสุณีต วงศ์คำจันทร์
 คณิตศาสตร์ 
  14. นางสาวอำพร กริ่งกาญจนา
 ภาษาต่างประเทศ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15966298