ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
สังกัด สพม.
สพท.กาญจนบุรี เขต 8
เข้าปี 2547
 
ที่อยู่: เลขที่ 279   ถนน ลาดหญ้า-บ่อพลอย   ตำบล ลาดหญ้า
   อำเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71190
โทรศัพท์: 0-3458-9242
โทรสาร: 0-3458-9242
เว็บไซต์: http://www.dsl.ac.th/index.htm
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 881 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ชวนชม  จันทร์สมบูรณ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
  1. นางจิราภรณ์ มาส้มซ่า
 ภาษาไทย 
  2. นายนพรัตน์ นิลเพ็ชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายวิสุทธิ์ วรพิสุทธิวงศ์
 ไม่ระบุ 
  4. นายสกล ประกอบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายสวง ขันทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสุภาภรณ์ ทิศาวงศ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2548
  7. นางชไมพร สวัสดิ์รักษา
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางชวนชม จันทร์สมบูรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  9. นางสาวรัชนี ละว้า
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นางสาววรรณา ฤทธิ์เดช
 คณิตศาสตร์ 
  11. นางสุภาพร วิโรจน์โภคา
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294562