ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต บทความ
สังกัด สพม.
สพท.กาญจนบุรี เขต 8
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 222 หมู่ 2   ถนน กาญจนบุรี-หนองปรือ   ตำบล หนองรี
   อำเภอ บ่อพลอย   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71220
โทรศัพท์: 0-3464-6281
โทรสาร: 0-3464-6281
เว็บไซต์: http://www.nrp.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 638 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สนทยา  แช่มนิล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสาวสนทยา แช่มนิล บทความ
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2549
  2. นายสุวิทย์ จำนงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  3. นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์
 คณิตศาสตร์ 
  4. นางนฤมล อังคณาแสงมณี
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2554
  5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนะฤทธิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  6. นางจินดา จันทร์อุบล
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางรำไพ กัณหา
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294341