ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.กาญจนบุรี เขต 8
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 444/4   ตำบล บ้านเก่า
   อำเภอ เมือง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71000
โทรศัพท์: 0-3465-4171
โทรสาร: 0-3465-4171
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/bankao/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 527 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ประนอม  เพียรพล
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายจักรกฤษณ์ กุลวัฒนสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวณปภัช มูลรักษา
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นางณิสา ณภาส์ณัฐ
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางสาวทองเพียร พูนเกษ
  
  5. นางประนอม เพียรพล
 ภาษาไทย 
  6. นางพัชรนันท์ ทรัพย์มากมี
 คณิตศาสตร์ 
  7. นายสุพจน์ ทรัพย์เพิ่ม
 ไม่ระบุ 
  8. นางอัมพา ชำนาญราช
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294097