ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์ > ทุกสังกัด > พัทลุง
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
สังกัด สพม.
สพท.พัทลุง เขต 12
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 6   ตำบล เกาะหมาก
   อำเภอ ปากพะยูน   จังหวัด พัทลุง   รหัสไปรษณีย์ 93120
โทรศัพท์: 0-7461-8822
โทรสาร: 0-7461-8880
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศรีรัตน์  บำรุงชาติ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นางกาญจนา คงสีปาน
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นางปภาวี นวลมะโน
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นางปรัศมา เส็นติหย๊ะ
 ภาษาไทย 
  4. นางสาวพัชรินทร์ เพชรจำรัส
 ภาษาต่างประเทศ 
  5. นายไพโรจน์ สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
  6. นางรำไพ บุณยะตุลานนท์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางศรีรัตน์ บำรุงชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  8. นายเบญจมินทร์ นิระโส
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319273