ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สังกัด สพม.
สพท.สมุทรปราการ เขต 6
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 261 หมู่ 3   ถนน สุขุมวิท (สายเก่า)   ตำบล บางปู
   อำเภอ เมือง   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์: 0-2330-1986-7
โทรสาร: 0-2330-1058
เว็บไซต์: http://www.sks.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,677 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สมศักดิ์  ผดุงจิตร์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวศุภกร สวนสมุทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางอรวรรณ ฝอดสูงเนิน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางเอมอร สาชำนาญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2553
  4. นางจิตจา เผ่าสามมุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายเจนรงค์ สอนบาล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายวรนันท์ ทิพยรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายสมศักดิ์ ผดุงจิตร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางสำเนียง พรมศร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  9. นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
รุ่นปี 2555
  10. นายสุรชิต สมหวัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563693