ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > นครนายก
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
สังกัด สพม.
สพท.นครนายก เขต 7
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 112 หมู่ 4   ถนน สุวรรณศร   ตำบล ทองหลาง
   อำเภอ บ้านนา   จังหวัด นครนายก   รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์: 0-3738-1785-6
โทรสาร: 0-3738-2020
เว็บไซต์: http://www.npk.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2554
  1. นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ศิริ
 ไม่ระบุ 
  2. นางจิราภรณ์ แสวงดี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นายณัฐพงษ์ พงษ์ประเสริฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นายพิชัย ปิ่นทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางโรสริน แสงทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสมญา เพ็ชรรุ่ง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  7. นางอรัญญา มะโนธรรม
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563236