ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 354 หมู่ 4   ถนน แจ้งสนิท   ตำบล เขื่องใน
   อำเภอ เขื่องใน   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์: 0-4539-1105
โทรสาร: 0-4520-3476
เว็บไซต์: http://khuangnai.com/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,548 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       มณีวัน  บุญเฉลียว
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายกมล กอมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นางกุลิดา จรรยากรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  3. นายจรูญลักษณ์ ธิมา
 ไม่ระบุ 
  4. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์
 ศิลปะ 
  5. นายธนันดร ใกล้ฝน
 ภาษาไทย 
  6. นางพามี เบญจพิชญ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  7. นางมณีวัน บุญเฉลียว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางสมควร สุริยะ
 วิทยาศาสตร์ 
  9. นางสุมาลี พาหะพรหม
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  10. นางไพเราะ อรอินทร์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234910