ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านบ่อหิน
สังกัด สพป.
สพท.อุบลราชธานี เขต 2
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 5   ตำบล ไหล่ทุ่ง
   อำเภอ ตระการพืชผล   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์: 0-4540-9115
โทรสาร: 0-4540-9115
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 415 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วันชัย  กาลิ้ม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นางกัลยา ปรือทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายจักรพงษ์ ทองสิงห์
 ศิลปะ 
  3. นางชวนพิศ แสนโคตร
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นายประเวศ เขื่อนสีอ่อน
 คณิตศาสตร์ 
  5. นายไพโรจน์ ชาวเมืองโขง
 ภาษาไทย 
  6. นางมรกต ทรัพย์แสนพูน
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นายวรวิทย์ มาลาสาย
 ไม่ระบุ 
  8. นายวันชัย กาลิ้ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางวิไลลักษณ์ คุณมี
 ประจำชั้น 
  10. นายเสนอ เสียงเสนาะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16234685