ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
สังกัด สพป.
สพท.อุบลราชธานี เขต 4
เข้าปี 2553
 
ที่อยู่: เลขที่ 16 หมู่ 1   ตำบล สำโรง
   อำเภอ สำโรง   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34360
โทรศัพท์: 0-4530-3027
โทรสาร: -
เว็บไซต์: http://202.143.164.122/samrong/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 544 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       กาญจน์  วงศ์สาลี
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2553
  1. นายกาญจน์ วงศ์ชาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวจิราภรณ์ คำแสนราช
 คณิตศาสตร์ 
  3. นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
 ไม่ระบุ 
  4. นางสาวธารินี อักโข
 ประจำชั้น 
  5. นายนพวงษ์ ศาสนนันทน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางนฤมล ผิวอ่อน
 ประจำชั้น 
  7. นางพรทิพย์ สุ่มมาตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  8. นางพาณี พูลผล
 คณิตศาสตร์ 
  9. นางรุ่งศรี งามดี
 ภาษาต่างประเทศ 
  10. นางวรีวรรณ์ นิวัฒน์ชัยเดชะ
 ภาษาไทย 
  11. นายสัญญา งามดี
 ประจำชั้น 
  12. นางสุทธิรา เนตรวงศ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247652