ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา > อุบลราชธานี
โรงเรียนเก่าขามวิทยา
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2554
 
ที่อยู่: เลขที่ 202 หมู่ 4   ถนน ศรีสุข-ป่าก่อ   ตำบล ศรีสุข
   อำเภอ เขื่องใน   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์: 0-4522-9000
โทรสาร: 0-4522-9000
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/kaokham/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       วันเพ็ญ  จันทร์ทรง
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นายเกรียงไกร ไทยตรง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  2. นายทินกร พันธ์วงศ์
 ไม่ระบุ 
  3. นายนพรัตน์ บุญทน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางวันเพ็ญ สิงห์โท
 คณิตศาสตร์ 
  5. นายสนธิ ศรีวะวงค์
 ไม่ระบุ 
  6. นางสมแปลง บุญจริง
 ภาษาไทย 
  7. นายสัญญา จันทรถ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2555
  8. นายสุนทร สายแวว
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247743