ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > อุบลราชธานี
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 137 หมู่ 6   ถนน อุบล-ตระการฯ   ตำบล ขุหลุ
   อำเภอ ตระการพืชผล   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์: 0-4548-1168
โทรสาร: 0-4548-21440
เว็บไซต์: http://www.mtk.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 2,858 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศักดิ์ชาย  เกษางาม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายคำพันธ์ จันทาทอง
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์
 ภาษาไทย 
  3. นายวารี จอมเกาะ
 ไม่ระบุ 
  4. นายสมสิทธิ์ สะอึ้งทอง
 ไม่ระบุ 
  5. นางอนุรัตน์ เบ้าทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  6. นางสาวอัจฉรี พูลเพิ่ม
 ไม่ระบุ 
  7. นางอัมพร พละบุตร
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2555
  8. นางยุภาพร พามา
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237501