ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > การศึกษาขั้นพื้นฐาน > อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
สังกัด สพป.
สพท.อุบลราชธานี เขต 5
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 6   ถนน เดชอุดม-นาจะหลวย   ตำบล กลาง
   อำเภอ เดชอุดม   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34160
โทรศัพท์: 0-4537-0217
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 542 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศิริรัตน์  บุตรโพธิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางเบญจมาศ อ่อนทะเล
 ประจำชั้น 
  2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทำนุ
 ภาษาไทย 
  3. นางวาสนา ทองอุทุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  4. นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
  5. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์
 ภาษาไทย 
  6. นางเสาวภัทร แก่นการ
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2550
  7. นางเย็นจิต เพ็งพงศา
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางสาวอนงค์ ทองเย็น
 ประจำชั้น 
  9. นางอุไร กำทอง
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  10. นายโกมินทร์ มุทาพร
 ประจำชั้น 
  11. นายชาคริต พรมเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  12. นางวิลาวัลย์ ศรมณี
 วิทยาศาสตร์ 
  13. นางวิไล บุญสุข
 ประจำชั้น 
  14. นายสุนทร ทองเย็น
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2553
  15. นายธีรพงษ์ ดำมา
 ศิลปะ 
  16. นางสาววรัญญา เรือนเจริญ
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  17. นางสาวจรรยา ขนทอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  18. นางระมัย ทองอนันต์
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16237375