ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อำนาจเจริญ) บทความ
สังกัด สพป.
สพท.อำนาจเจริญ เขต 1
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 1   ตำบล หนองไฮ
   อำเภอ เสนางคนิคม   จังหวัด อำนาจเจริญ   รหัสไปรษณีย์ 37290
โทรศัพท์: 0-4555-0614
โทรสาร: 0-4555-0614
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 438 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ไพโรจน์  ชูรัตน์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางคำภี ลันไธสง บทความ
 ประจำชั้น 
  2. นางดวงตา อุนาภาค
 ประจำชั้น 
  3. นางไทยศรี โสเสมอ
 ประจำชั้น 
  4. นางสาวบุปผา สุระเกษ บทความ
 ประจำชั้น 
  5. นางยุภา บุญประชม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  6. นางราตรี นางาม
 ประจำชั้น 
  7. นางละมัยพร คัทนศรี
 ประจำชั้น 
  8. นางวัฒนา เกษโมฬี
 ประจำชั้น 
  9. นายสงบ สุนาวงศ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  10. นายสมชัย เกษโมฬี
 คณิตศาสตร์ 
  11. นายหอง ลันไธสง
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546044