ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สังกัด ราชภัฏ
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 113 หมู่ 12   ถนน ร้อยเอ็ด-โพนทอง   ตำบล เกาะแก้ว
   อำเภอ เสลภูมิ   จังหวัด ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์ 45120
โทรศัพท์: 0-4355-6001-8
โทรสาร: 0-4355-6009
เว็บไซต์: http://www.reru.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       -
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
  1. นางสาวรุจิเรข บุญกาพิมพ์
 วิทยาศาสตร์ 
  2. นายวรฉัตร วชิวรรณ
 ไม่ระบุ 
  3. นายศักดิ์ศรี สืบสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
  4. นางสาวเอื้อมพร จันทร์สองดวง
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
  5. นางสาวทิพวรรณ วรรณภักดี
 ไม่ระบุ 
  6. นางสาวปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
  7. นางสาววิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
 ไม่ระบุ 
  8. นางสาวสุภิมล บุญพอก
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546284