ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ภูเก็ต
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)
สังกัด อบจ.
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่:    ถนน เจ้าฟ้า   ตำบล ตลาดเหนือ
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ภูเก็ต   รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์: 0-7622-2654
โทรสาร: 0-7622-2653
เว็บไซต์: http://www.wankru2502.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,058 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       รัตนากร  เทศยรัตน์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายป้อม ปลอดภัย
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  2. นางสาวคชษร เยาว์ดำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นางสาวพนิดา ชุมดี
 ภาษาไทย 
  4. นางเพ็ญพิมล วิทยานิพนธ์
 คณิตศาสตร์ 
  5. นางสาวมานิดา ระลึกคุณ
 บรรณารักษ์ 
  6. นางรัตนากร เทศยรัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นางสุธารัตน์ ชัยสิทธิ์
 ภาษาต่างประเทศ 
  8. นางสาวอรอุมา บัญถะ
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17563808