ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > นราธิวาส
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 195/1 หมู่ 9   ตำบล โละจูด
   อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96160
โทรศัพท์: 0-7358-4077
โทรสาร: 0-7358-4077
เว็บไซต์: http://www.songkronara.org/news.php
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 734 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ปราณี  สุขแดงพรหม
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
  1. นางปราณี สุขแดงพรหม
 เพศศึกษา 
  2. นางสาวษริภัส สาเมาะ
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2551
  3. นางสาวเครือศรี ศิริภักดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ
 ภาษาไทย 
  5. นางสาวนัทมน ขุนเชื้อ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นายประนอบ สุวรรณโรจน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  7. นายแผน คงคิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางพรรณศรี จารุวัจนกุล
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวสุวพิชญ์ บุญราษฎร์
 คณิตศาสตร์ 
  10. นายแสนโชค แดงนำ
 คณิตศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17545973