ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 256)
 สพม. 
 6 
  6. โรงเรียนหมอนทองวิทยา
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง บทความ
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 สอศ. 
 - 
  10. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 สพม. 
 6 
  12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
 สพม. 
 6 
  13. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
 สพม. 
 6 
  14. โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
 สพม. 
 6 
  15. โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
 สพม. 
 6 
  16. โรงเรียนสนามชัยเขต
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนวัดคลอง 18
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก)
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนวัดหนองเสือ
 สพม. 
 6 
  21. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะกง
 กศน. 
 - 
  23. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
 สพป. 
 2 
  25. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
 สพม. 
 6 
  27. โรงเรียนดัดดรุณี
 สพม. 
 6 
  28. โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
 ราชภัฏ 
 - 
  29. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  30. โรงเรียนวัดประชาบำรุง
 สพป. 
 1 
  31. โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย)
 สพป. 
 1 
  32. โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
 สพป. 
 2 
  33. โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง)
 สพป. 
 2 
  34. โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
 สพป. 
 2 
  35. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
 สพม. 
 6 
  36. โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สพม. 
 6 
  37. โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
 สพม. 
 6 
  38. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์
 สพม. 
 6 
  39. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
 สพม. 
 6 
  40. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
 สพม. 
 6 
  41. โรงเรียนหนองแหนวิทยา
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  42. โรงเรียนมารดานฤมล
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  43. โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร)
 สพป. 
 1 
  44. โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)
 สพป. 
 1 
  45. โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
 สพป. 
 2 
  46. โรงเรียนบ้านคลองอุดม
 สพป. 
 2 
  47. โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
 สพม. 
 6 
  48. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
 สพม. 
 6 
  49. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344193