ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนบ้านประพาส
 สพป. 
 1 
  6. โรงเรียนมารีวิทยา
 สพป. 
 2 
  7. โรงเรียนวัดโคกอุดม
 สพม. 
 7 
  8. โรงเรียนกบินทร์บุรี
 สพม. 
 7 
  9. โรงเรียนชิตใจชื่น
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 2 
  10. โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
 สพป. 
 2 
  11. โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
 สพม. 
 7 
  12. โรงเรียนกบินทร์วิทยา
 สพม. 
 7 
  13. โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 7 
  14. โรงเรียนศรีมหาโพธิ
 สพม. 
 7 
  15. โรงเรียนศรีมโหสถ
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนอนุบาลบ้านสร้าง
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนบรรหารวิทยา
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว
 สพม. 
 7 
  20. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 สพม. 
 7 
  21. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 7 
  22. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนบ้านวังดินสอ
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
 สพป. 
 1 
  25. โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
 สพม. 
 7 
  27. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
 สพม. 
 7 
  28. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
 สพม. 
 7 
  29. โรงเรียนสุวรรณวิทยา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344149