ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 อบจ. 
 - 
  1. โรงเรียนดงรักวิทยา บทความ
 อบจ. 
 - 
  2. โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม บทความ
 อบจ. 
 - 
  3. โรงเรียนราษีไศล บทความ
 สพม. 
 28 
  4. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
 สพม. 
 28 
  5. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2549
 สพม. 
 28 
  6. โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บทความ
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
 กศน. 
 - 
  9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนหาญ
 กศน. 
 - 
  10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 สพป. 
 2 
  12. โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
 สพป. 
 3 
  13. โรงเรียนบ้านกันจาน
 สพป. 
 4 
  14. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
 สพป. 
 4 
  15. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
 สพม. 
 28 
  16. โรงเรียนกระแชงวิทยา
 สพม. 
 28 
  17. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
 สพม. 
 28 
  18. โรงเรียนปรางค์กู่
 สพม. 
 28 
  19. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 สพม. 
 28 
  20. โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
 ราชภัฏ 
 - 
  21. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 2 
  22. โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
 สพป. 
 2 
  23. โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล)
 สพม. 
 28 
  24. โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
 สพม. 
 28 
  25. โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
 สพม. 
 28 
  26. โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
 สพม. 
 28 
  27. โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
 สพม. 
 28 
  28. โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
 สพม. 
 28 
  29. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
 สพม. 
 28 
  30. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 สพม. 
 28 
  31. โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
 สพม. 
 28 
  32. โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
 สพม. 
 28 
  33. โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
เข้าโครงการปี 2554
 อบจ. 
 - 
  34. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
 สพป. 
 1 
  35. โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา
 สพป. 
 2 
  36. โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
 สพป. 
 3 
  37. โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
 สพป. 
 4 
  38. โรงเรียนบ้านโดนอาว
 สพม. 
 28 
  39. โรงเรียนกันทรารมณ์
 สพม. 
 28 
  40. โรงเรียนขุขันธ์
 สพม. 
 28 
  41. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
 สพม. 
 28 
  42. โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
 สพม. 
 28 
  43. โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  44. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 สอศ. 
 - 
  45. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 สช. 
 - 
  46. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344222