ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
 สพป. 
 1 
  2. โรงเรียนวัดบ้านม้า
 สพป. 
 2 
  3. โรงเรียนบ้านปวง
 สพม. 
 35 
  4. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง บทความ
 สพม. 
 35 
  5. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
 สพม. 
 35 
  6. โรงเรียนป่าซาง
 สพม. 
 35 
  7. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
 สพม. 
 35 
  8. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
 สพม. 
 35 
  9. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 สพม. 
 35 
  10. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านห้วยไซ
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนวัดบ้านดง
 สพม. 
 35 
  14. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
 สพม. 
 35 
  15. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
 สพม. 
 35 
  16. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  17. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
 สอศ. 
 - 
  18. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
 สพม. 
 35 
  21. โรงเรียนวชิรป่าซาง
 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 - 
  22. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
เข้าโครงการปี 2551
 สพม. 
 35 
  23. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 สพม. 
 35 
  24. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
 สพม. 
 35 
  25. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
 เทศบาลเมือง 
 - 
  26. โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
เข้าโครงการปี 2553
 อบจ. 
 - 
  27. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ลำพูน
 สพป. 
 1 
  28. โรงเรียนตำบลริมปิง
 สพป. 
 1 
  29. โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
 สพป. 
 1 
  30. โรงเรียนบ้านหนองเกิด
 สพป. 
 1 
  31. โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
 สพป. 
 2 
  32. โรงเรียนต้นผึ้ง
 สพป. 
 2 
  33. โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย
 สพป. 
 2 
  34. โรงเรียนบ้านห้วยหละ
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 สช. 
 - 
  36. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
 สช. 
 - 
  37. โรงเรียนมงคลวิทยา
 สพป. 
 - 
  38. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ลำพูน
 สพป. 
 1 
  39. โรงเรียนบ้านป่าเลา
 สพม. 
 35 
  40. โรงเรียนจักรคำคณาทร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344752