ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนวัดวังกุ่ม
 สพป. 
 3 
  4. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
 สพม. 
 9 
  5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 สพม. 
 9 
  6. โรงเรียนดอนคาวิทยา
 สพม. 
 9 
  7. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
 สพม. 
 9 
  8. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
 สพป. 
 3 
  10. โรงเรียนบ้านสระเตย
 สพป. 
 3 
  11. โรงเรียนวัดหนองผักนาก
 สพม. 
 9 
  12. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
 สพม. 
 9 
  13. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
 สพม. 
 9 
  14. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2
 สพม. 
 9 
  15. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
 สพป. 
 1 
  18. โรงเรียนวัดแก้ว (มณีราษฎร์วิทยาคาร)
 สพป. 
 1 
  19. โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
 สพป. 
 1 
  20. โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
 สพป. 
 2 
  21. โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
 สพป. 
 2 
  22. โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
 สพป. 
 3 
  23. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
 สพป. 
 3 
  24. โรงเรียนวัดนางพิมพ์
 สพม. 
 9 
  25. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
 สพป. 
 2 
  27. โรงเรียนบ้านหัววัง
 สพป. 
 2 
  28. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฏร์รังสรรค์)
 สพป. 
 2 
  29. โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)
 สพป. 
 2 
  30. โรงเรียนวัดสระพังลาน
 สพม. 
 9 
  31. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 เทศบาลเมือง 
 - 
  32. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดไชนาวาส)
เข้าโครงการปี 2556
 สอศ. 
 - 
  33. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
 สอศ. 
 - 
  34. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
 สอศ. 
 - 
  35. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344157