ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 อบจ. 
 - 
  1. โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์
 สพป. 
 1 
  2. โรงเรียนบ้านตาเซะ
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนบ้านสาคอ
 สพม. 
 15 
  4. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 บทความ
 สพม. 
 15 
  5. โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"
 สพม. 
 15 
  6. โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 1 
  7. โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
 สพป. 
 1 
  8. โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนวัดชมพูสถิต
 สพป. 
 3 
  10. โรงเรียนธีรวิทยา
 สพม. 
 15 
  11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
เข้าโครงการปี 2549
 สช. 
 - 
  12. โรงเรียนรังสีอนุสรณ์
 สพป. 
 1 
  13. โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
 เทศบาลนคร 
 - 
  14. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
 เทศบาลนคร 
 - 
  15. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
 ราชภัฏ 
 - 
  16. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  17. วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 สอศ. 
 - 
  18. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
เข้าโครงการปี 2552
 สช. 
 - 
  19. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 สพป. 
 2 
  21. โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
 สพป. 
 3 
  22. โรงเรียนบ้านโต
 สพม. 
 15 
  23. โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
 สพม. 
 15 
  24. โรงเรียนสตรียะลา
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  25. วิทยาลัยการอาชีพเบตง
 สอศ. 
 - 
  26. วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 สพป. 
 2 
  27. โรงเรียนบ้านกาตอง
 สพป. 
 2 
  28. โรงเรียนบ้านบาละ
 สพป. 
 3 
  29. โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 สพป. 
 3 
  30. โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง
 สพม. 
 15 
  31. โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 สพม. 
 15 
  32. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 สพม. 
 15 
  33. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา
 สพม. 
 15 
  34. โรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  35. วิทยาลัยการอาชีพรามัน
 สช. 
 - 
  36. โรงเรียนพัฒนาวิทยา
 สช. 
 - 
  37. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
 สพป. 
 2 
  38. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 เทศบาลนคร 
 - 
  39. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  40. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
 สพป. 
 1 
  41. โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175
 สพป. 
 1 
  42. โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 สพป. 
 1 
  43. โรงเรียนบ้านท่าสาป
 สพป. 
 1 
  44. โรงเรียนบ้านสะเอะ
 สพป. 
 1 
  45. โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 สพป. 
 1 
  46. โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
 สพป. 
 2 
  47. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
 สพป. 
 2 
  48. โรงเรียนบ้านหลักเขต
 สพป. 
 3 
  49. โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
 สพป. 
 3 
  50. โรงเรียนบ้านราโมง
 สพม. 
 15 
  51. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
 สพม. 
 15 
  52. โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
 สพม. 
 15 
  53. โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344223