ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพแกลง
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  6. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง)
 สพม. 
 18 
  7. โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
 สพม. 
 18 
  8. โรงเรียนนิคมวิทยา
 สพม. 
 18 
  9. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนบ้านคลองขนุน
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านปากแพรก
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนวัดพลา
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนบ้านสองสลึง ตั้งตรงจิตร 9
 สพม. 
 18 
  15. โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
 สพม. 
 18 
  18. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  19. โรงเรียนวัดตะพงนอก
 สพป. 
 1 
  20. โรงเรียนวัดปทุมาวาส
 สพป. 
 1 
  21. โรงเรียนวัดมาบข่า
 สพม. 
 18 
  22. โรงเรียนบ้านค่าย
 สพม. 
 18 
  23. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
 สพม. 
 18 
  24. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982158