ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 - 
  2. โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล)
 สพม. 
 10 
  3. โรงเรียนถาวรานุกูล
 สพม. 
 10 
  4. โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
 สพม. 
 10 
  5. โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
 สพม. 
 10 
  6. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 สพม. 
 10 
  7. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 - 
  8. โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)
 สพป. 
 - 
  9. โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 - 
  10. โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 สพม. 
 10 
  11. โรงเรียนท้ายหาด
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  12. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
 สพป. 
 - 
  13. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ (บ้านบางแก้ว)
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
 สพป. 
 - 
  15. โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม (สามัคคีพิทยาคาร)
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 - 
  16. โรงเรียนบ้านคลองบางกก
 สพป. 
 - 
  17. โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
 สพม. 
 10 
  18. โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
 สพม. 
 10 
  19. โรงเรียนสกลวิสุทธิ์
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  20. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 สพป. 
 - 
  21. โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
 สพป. 
 - 
  22. โรงเรียนวัดสาธุชนาราม (สินประชานุกูล)
 เทศบาลเมือง 
 - 
  23. โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15982032