ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 กศน. 
 - 
  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง
 กศน. 
 - 
  2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
 สพม. 
 13 
  4. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม
 สช. 
 - 
  6. โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา
 สช. 
 - 
  7. โรงเรียนวิทยาการอิสลาม (ปอเนาะนาหัวนอน)
 สช. 
 - 
  8. โรงเรียนสันติวิทยา
 สช. 
 - 
  9. โรงเรียนอุทยานศึกษา
 สช. 
 - 
  10. โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์
 สช. 
 - 
  11. โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา
 สพม. 
 13 
  12. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
 สพม. 
 13 
  13. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  14. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 สช. 
 - 
  15. โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม
 สช. 
 - 
  16. โรงเรียนประทีปศึกษา
 สช. 
 - 
  17. โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง
 สพป. 
 - 
  18. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2
 สพม. 
 13 
  19. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
 สพม. 
 13 
  20. โรงเรียนภูมิสวรรค์วิทยา
 สพม. 
 13 
  21. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  22. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
 สอศ. 
 - 
  23. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
 สพป. 
 - 
  24. โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
 สพป. 
 - 
  25. โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
 สพม. 
 13 
  26. โรงเรียนพนมเบญจา
 สพม. 
 13 
  27. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
 สพม. 
 13 
  28. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  29. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15981948