ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สพป. 
 - 
  1. โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 สพป. 
 - 
  2. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
 สพป. 
 - 
  4. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
 สพป. 
 - 
  5. โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 สพป. 
 - 
  6. โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
 สพป. 
 - 
  7. โรงเรียนเสสะเวชวิทยา บทความ
 สพม. 
 1 
  8. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 สพม. 
 1 
  9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 สพม. 
 1 
  10. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 สพม. 
 1 
  11. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
 สพม. 
 1 
  12. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
 สพม. 
 1 
  13. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 สพม. 
 1 
  14. โรงเรียนวัดบวรมงคล
 สพม. 
 1 
  15. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 สพม. 
 1 
  16. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 สพม. 
 2 
  17. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 สพม. 
 2 
  18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 สพม. 
 2 
  19. โรงเรียนเทพลีลา
 สพม. 
 2 
  20. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
 สพม. 
 2 
  21. โรงเรียนบางกะปิ
 สพม. 
 2 
  22. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
 สพม. 
 2 
  23. โรงเรียนราชดำริ
 สพม. 
 2 
  24. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 สพม. 
 2 
  25. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  26. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
 สอศ. 
 - 
  27. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
 สอศ. 
 - 
  28. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
 สอศ. 
 - 
  29. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 สอศ. 
 - 
  30. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
 สอศ. 
 - 
  31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 สอศ. 
 - 
  32. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
 สพป. 
 - 
  33. โรงเรียนเกษมพิทยา
 สพป. 
 - 
  34. โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
 สพป. 
 - 
  35. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 สพป. 
 - 
  36. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
 สพป. 
 - 
  37. โรงเรียนอำนวยศิลป์
 สพม. 
 1 
  38. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
 สพม. 
 1 
  39. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
 สพม. 
 1 
  40. โรงเรียนมักกะสันพิทยา
 สพม. 
 1 
  41. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 สพม. 
 1 
  42. โรงเรียนวัดอินทาราม
 สพม. 
 1 
  43. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 สพม. 
 2 
  44. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 สพม. 
 2 
  45. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 สพม. 
 2 
  46. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 สพม. 
 2 
  47. โรงเรียนหอวัง
เข้าโครงการปี 2549
 ราชภัฏ 
 - 
  48. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เข้าโครงการปี 2550
 กทม. 
 - 
  49. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
 กทม. 
 - 
  50. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 กทม. 
 - 
  51. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 กทม. 
 - 
  52. โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปภัมภ์)
 กทม. 
 - 
  53. โรงเรียนวัดสามง่าม
 กทม. 
 - 
  54. โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
 สพม. 
 1 
  55. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
 สพม. 
 1 
  56. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 สพม. 
 1 
  57. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 สพม. 
 1 
  58. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 สพม. 
 2 
  59. โรงเรียนนนทรีวิทยา
 สพม. 
 2 
  60. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
 สพม. 
 2 
  61. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  62. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
 กศน. 
 - 
  63. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ
 กศน. 
 - 
  64. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว
 กศน. 
 - 
  65. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา
 กทม. 
 - 
  66. โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
 กทม. 
 - 
  67. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 กทม. 
 - 
  68. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 กทม. 
 - 
  69. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
 กทม. 
 - 
  70. โรงเรียนวัดชัยมงคล
 กทม. 
 - 
  71. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
 สพม. 
 1 
  72. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 สพม. 
 1 
  73. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  74. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
 สอศ. 
 - 
  75. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
 กทม. 
 - 
  76. โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
 กทม. 
 - 
  77. โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)
 สพม. 
 1 
  78. โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 สพม. 
 1 
  79. โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธารามวิทยา)
 สพม. 
 1 
  80. โรงเรียนวัดราชโอรส
 สพม. 
 2 
  81. โรงเรียนพรตพิทยพยัต
 สพม. 
 2 
  82. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
 สพม. 
 2 
  83. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  84. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 กทม. 
 - 
  85. โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 กทม. 
 - 
  86. โรงเรียนวัดทองเพลง
 กทม. 
 - 
  87. โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
 สพม. 
 1 
  88. โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
 สพม. 
 1 
  89. โรงเรียนวัดพุทธบูชา
 สพม. 
 1 
  90. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
 สพม. 
 2 
  91. โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
 สพม. 
 2 
  92. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
 ราชภัฏ 
 - 
  93. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 ราชภัฏ 
 - 
  94. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  95. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
 สอศ. 
 - 
  96. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
 สอศ. 
 - 
  97. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
 สอศ. 
 - 
  98. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 สอศ. 
 - 
  99. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 สอศ. 
 - 
  100. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
 กทม. 
 - 
  101. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
 กทม. 
 - 
  102. โรงเรียนวัดแสมดำ
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  103. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  104. โรงเรียนเซนต์เทเรซา
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  105. โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  106. โรงเรียนแม่พระฟาติมา
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  107. โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  108. วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329111