ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ
 สพป. 
 1 
  2. โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
 สพป. 
 2 
  4. โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
 สพม. 
 6 
  5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
 สพม. 
 6 
  6. โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
 สพม. 
 6 
  7. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
 สพม. 
 6 
  8. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
 สพม. 
 6 
  11. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 สพม. 
 6 
  12. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
 สพม. 
 6 
  13. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 6 
  14. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
 สพม. 
 6 
  15. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  16. โรงเรียนเซนต์แมรี่
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
 สพม. 
 6 
  18. โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 สพม. 
 6 
  19. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
 สพม. 
 6 
  20. โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
 สพม. 
 6 
  21. โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328974