ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เข้าโครงการปี 2550
 กศน. 
 - 
  2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปทุมธานี
 กศน. 
 - 
  3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองเสือ
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนวัดนาวง
 สพป. 
 2 
  6. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
 สพป. 
 2 
  7. โรงเรียนวัดเขียนเขต
 สพป. 
 2 
  8. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 สพป. 
 2 
  9. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
 สพม. 
 4 
  10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 สพม. 
 4 
  11. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 ราชภัฏ 
 - 
  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  13. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง
 สพป. 
 1 
  14. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
 สพป. 
 1 
  15. โรงเรียนวัดบางพูน
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนศาลาพัน
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนวัดศรีสโมสร
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนวัดแสงสรรค์
 สพม. 
 4 
  21. โรงเรียนธัญบุรี
 สพม. 
 4 
  22. โรงเรียนธัญรัตน์
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  23. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง
 สพป. 
 1 
  25. โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
 สพม. 
 4 
  26. โรงเรียนปทุมวิไล
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306302