ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 ราชภัฏ 
 - 
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  8. โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
 สพป. 
 2 
  11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
 สพป. 
 2 
  12. โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนวัดธรรมนาวา
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
 สพม. 
 3 
  15. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนบ่อแร่
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนวัดดาวคะนอง
 สพป. 
 1 
  18. โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนเชียงรากน้อย  (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
 สพป. 
 2 
  21. โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
 สพม. 
 3 
  22. โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
 สพม. 
 3 
  23. โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  24. โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  25. โรงเรียนวัดพรานนก
 สพป. 
 1 
  26. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
 สพป. 
 1 
  27. โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
 สพป. 
 2 
  28. โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
 สพป. 
 2 
  29. โรงเรียนวัดไชยภูมิ
 สพป. 
 2 
  30. โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
 สพม. 
 3 
  31. โรงเรียนบางไทรวิทยา
 สพม. 
 3 
  32. โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329240