ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี บทความ
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)
 สพม. 
 18 
  12. โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
 สพม. 
 18 
  13. โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  14. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
 สพป. 
 2 
  15. โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
 สพป. 
 3 
  16. โรงเรียนวัดโป่ง (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
 สพม. 
 18 
  17. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
 สพม. 
 18 
  18. โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข
 สพม. 
 18 
  19. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์)
 สพม. 
 18 
  20. โรงเรียนบางละมุง
 สพม. 
 18 
  21. โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
 สพม. 
 18 
  22. โรงเรียนศรีราชา
 สพม. 
 18 
  23. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
 สพป. 
 1 
  25. โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
 สพม. 
 18 
  27. โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
 สพม. 
 18 
  28. โรงเรียนพานทอง
 สพม. 
 18 
  29. โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
เข้าโครงการปี 2554
 สพม. 
 18 
  30. โรงเรียนชลกันยานุกูล
 สพม. 
 18 
  31. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  32. โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  33. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
 สช. 
 - 
  34. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
 สช. 
 - 
  35. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
 สพป. 
 3 
  36. โรงเรียนทนาพรวิทยา
 สพป. 
 3 
  37. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
 สพป. 
 3 
  38. โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
 สพป. 
 3 
  39. โรงเรียนบุญจิตวิทยา
 สพป. 
 3 
  40. โรงเรียนวัดมโนรม
 สพป. 
 3 
  41. โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
 สพป. 
 3 
  42. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
 เทศบาลนคร 
 - 
  43. โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306170