ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 กศน. 
 - 
  1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนา
 กศน. 
 - 
  2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนวัดหนองรี
 สพม. 
 7 
  4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 สพป. 
 - 
  6. โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
 สพป. 
 - 
  7. โรงเรียนวัดพรหมเพชร
 สพป. 
 - 
  8. โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
 สพป. 
 - 
  10. โรงเรียนบ้านคลอง 14
 สพป. 
 - 
  11. โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)
 สพม. 
 7 
  12. โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
 สพม. 
 7 
  13. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  14. โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  15. โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  16. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
 สพป. 
 - 
  17. โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
 สพป. 
 - 
  18. โรงเรียนวัดศรีจุฬา
 สพป. 
 - 
  19. โรงเรียนวัดอรุณรังษี
 สพป. 
 - 
  20. โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329014