ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 สอศ. 
 - 
  10. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 สอศ. 
 - 
  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เข้าโครงการปี 2550
 สพม. 
 31 
  13. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
 สพม. 
 31 
  14. โรงเรียนเมืองคง
เข้าโครงการปี 2551
 อบจ. 
 - 
  15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
 สพม. 
 31 
  16. โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
 สพม. 
 31 
  17. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
 สพม. 
 31 
  18. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  19. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านขุนทด
 กศน. 
 - 
  20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครราชสีมา
 สพป. 
 1 
  21. โรงเรียนบ้านบึงสาร
 สพป. 
 2 
  22. โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
 สพป. 
 3 
  23. โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
 สพป. 
 4 
  24. โรงเรียนเติมแสงไขในปากช่องวิทยา
 สพป. 
 5 
  25. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
 สพป. 
 7 
  26. โรงเรียนดอนมัน
 สพม. 
 31 
  27. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
 สพม. 
 31 
  28. โรงเรียนขามสะแกแสง
 สพม. 
 31 
  29. โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
 สพม. 
 31 
  30. โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
 สพม. 
 31 
  31. โรงเรียนบุญวัฒนา
 สพม. 
 31 
  32. โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
 สพม. 
 31 
  33. โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
 สพม. 
 31 
  34. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  35. โรงเรียนบ้านสะพาน
 สพป. 
 1 
  36. โรงเรียนอ่างห้วยยาง
 สพป. 
 2 
  37. โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
 สพป. 
 3 
  38. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
 สพป. 
 4 
  39. โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
 สพป. 
 4 
  40. โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210
 สพป. 
 4 
  41. โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)
 สพป. 
 5 
  42. โรงเรียนบ้านสะพานหิน
 สพป. 
 5 
  43. โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์)
 สพป. 
 6 
  44. โรงเรียนบ้านดอนแร้ง
 สพป. 
 7 
  45. โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
 สพป. 
 7 
  46. โรงเรียนบ้านโนนรัง
 สพป. 
 7 
  47. โรงเรียนบ้านสำพะเนียง
 สพม. 
 31 
  48. โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 31 
  49. โรงเรียนเทพาลัย
 สพม. 
 31 
  50. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
 สพม. 
 31 
  51. โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
 สพม. 
 31 
  52. โรงเรียนสีดาวิทยา
 สพม. 
 31 
  53. โรงเรียนเสิงสาง
 สพม. 
 31 
  54. โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
 สพม. 
 31 
  55. โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 อบจ. 
 - 
  56. โรงเรียนครบุรี
 อบจ. 
 - 
  57. โรงเรียนโตนดพิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  58. โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
 สพป. 
 1 
  59. โรงเรียนบ้านจอหอ
 สพป. 
 2 
  60. โรงเรียนบ้านหินดาด
 สพป. 
 3 
  61. โรงเรียนบ้านระเริง
 สพป. 
 4 
  62. โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
 สพป. 
 5 
  63. โรงเรียนบ้านแปรง
 สพป. 
 7 
  64. โรงเรียนท่าลาด
 สพม. 
 31 
  65. โรงเรียนโคราชพิทยาคม
 สพม. 
 31 
  66. โรงเรียนชุมพวงศึกษา
 สพม. 
 31 
  67. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306307