ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ บทความ
 สพม. 
 33 
  2. โรงเรียนรัตนบุรี
 สพม. 
 33 
  3. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
เข้าโครงการปี 2551
 สพม. 
 33 
  4. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
 สพม. 
 33 
  5. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 สพม. 
 33 
  6. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 สพม. 
 33 
  7. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
 สพม. 
 33 
  8. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
 สพม. 
 33 
  9. โรงเรียนสนมวิทยาคาร
 สพม. 
 33 
  10. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 สอศ. 
 - 
  12. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
 สอศ. 
 - 
  13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 สพป. 
 1 
  14. โรงเรียนบ้านโคกลำดวน
 สพป. 
 1 
  15. โรงเรียนบ้านดู่
 สพป. 
 2 
  16. โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนบ้านท่าศิลา
 สพม. 
 33 
  18. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
 สพม. 
 33 
  19. โรงเรียนสังขะ
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  20. วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
 สอศ. 
 - 
  21. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 สช. 
 - 
  22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร
 สพป. 
 2 
  24. โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา
 สพป. 
 3 
  25. โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
 สพม. 
 33 
  26. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
 สพม. 
 33 
  27. โรงเรียนบัวเชดวิทยา
 สพม. 
 33 
  28. โรงเรียนเมืองบัววิทยา
 สพม. 
 33 
  29. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
 สพม. 
 33 
  30. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 2 
  31. โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
 สพป. 
 3 
  32. โรงเรียนบ้านตรวจ
 สพป. 
 3 
  33. โรงเรียนวันเจริญสามัคคี
 สพม. 
 33 
  34. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
 สพม. 
 33 
  35. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
 สพม. 
 33 
  36. โรงเรียนธาตุศรีนคร
 สพม. 
 33 
  37. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
 สพม. 
 33 
  38. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305963