ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
 สพม. 
 30 
  2. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
 สพม. 
 30 
  3. โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 สพม. 
 30 
  4. โรงเรียนภูเขียว
 สพม. 
 30 
  5. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
เข้าโครงการปี 2551
 สพป. 
 3 
  6. โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
 สพม. 
 30 
  7. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
 สพม. 
 30 
  8. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนบ้านท่าหินโงม
 สพป. 
 2 
  10. โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
 สพป. 
 3 
  11. โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง)
 สพม. 
 30 
  12. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
 สพม. 
 30 
  13. โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
 สพม. 
 30 
  14. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
 สพม. 
 30 
  15. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2553
 อบจ. 
 - 
  16. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนบ้านหนองข่า (คุรุประชาวิทยา)
 สพป. 
 3 
  19. โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
 สพม. 
 30 
  20. โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
 สพม. 
 30 
  21. โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
 สพม. 
 30 
  22. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
 สพม. 
 30 
  23. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
 สพม. 
 30 
  24. โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 สพม. 
 30 
  25. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 สพม. 
 30 
  26. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2554
 อบจ. 
 - 
  27. โรงเรียนกวางโจนศึกษา
 อบจ. 
 - 
  28. โรงเรียนโนนกอกวิทยา
 อบจ. 
 - 
  29. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 อบจ. 
 - 
  30. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
 สพป. 
 1 
  31. โรงเรียนบ้านห้วยกนทา
 สพป. 
 2 
  32. โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
 สพป. 
 3 
  33. โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
 สพม. 
 30 
  34. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 สพม. 
 30 
  35. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
 สพม. 
 30 
  36. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
 สพม. 
 30 
  37. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 อบจ. 
 - 
  38. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  39. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
 อบจ. 
 - 
  40. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม
 อบจ. 
 - 
  41. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
 อบจ. 
 - 
  42. โรงเรียนสระพังวิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  43. โรงเรียนหนองขามวิทยา
 อบจ. 
 - 
  44. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
 สพป. 
 1 
  45. โรงเรียนคอนสวรรค์
 สพป. 
 1 
  46. โรงเรียนบ้านกุดไผ่
 สพป. 
 1 
  47. โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
 สพป. 
 1 
  48. โรงเรียนบ้านลำชี
 สพป. 
 1 
  49. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
 สพป. 
 1 
  50. โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
 สพป. 
 1 
  51. โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ
 สพป. 
 2 
  52. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
 สพป. 
 2 
  53. โรงเรียนเนรมิตศึกษา
 สพป. 
 2 
  54. โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
 สพป. 
 2 
  55. โรงเรียนบ้านหนองคู
 สพป. 
 3 
  56. โรงเรียนบ้านท่ากูบ
 สพป. 
 3 
  57. โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
 สพป. 
 3 
  58. โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด
 สพป. 
 3 
  59. โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
 สพป. 
 3 
  60. โรงเรียนวังใหม่พัฒนา
 สพม. 
 30 
  61. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 สพม. 
 30 
  62. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329131