ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยการอาชีพพล
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
 สอศ. 
 - 
  10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนสนามบิน
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
 สพป. 
 3 
  15. โรงเรียนบ้านทางขวาง
 สพป. 
 3 
  16. โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
 สพป. 
 4 
  17. โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 สพป. 
 4 
  18. โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
 สพป. 
 5 
  19. โรงเรียนบ้านกุดเลา
 สพป. 
 5 
  20. โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
 สพม. 
 25 
  21. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 สพม. 
 25 
  22. โรงเรียนชนบทศึกษา
 สพม. 
 25 
  23. โรงเรียนนาจานศึกษา
 สพม. 
 25 
  24. โรงเรียนน้ำพองศึกษา
 สพม. 
 25 
  25. โรงเรียนพล
 สพม. 
 25 
  26. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
 สพม. 
 25 
  27. โรงเรียนมัญจาศึกษา
 สพม. 
 25 
  28. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
 สพม. 
 25 
  29. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  30. โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
 สพป. 
 2 
  31. โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี
 สพป. 
 3 
  32. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
 สพป. 
 4 
  33. โรงเรียนชุมชนกระนวน
 สพป. 
 5 
  34. โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
 สพม. 
 25 
  35. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
 สพม. 
 25 
  36. โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
 สพม. 
 25 
  37. โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
 สพม. 
 25 
  38. โรงเรียนท่าพระวิทยายน
 สพม. 
 25 
  39. โรงเรียนนครขอนแก่น
 สพม. 
 25 
  40. โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
 สพม. 
 25 
  41. โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
 สพม. 
 25 
  42. โรงเรียนฝางวิทยายน
 สพม. 
 25 
  43. โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
 สพม. 
 25 
  44. โรงเรียนยางคำพิทยาคม
 สพม. 
 25 
  45. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
 สพม. 
 25 
  46. โรงเรียนหนองเรือวิทยา
 สพม. 
 25 
  47. โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
 สพม. 
 25 
  48. โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 อบจ. 
 - 
  49. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
 อบจ. 
 - 
  50. โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
 อบจ. 
 - 
  51. โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
 อบจ. 
 - 
  52. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
 อบจ. 
 - 
  53. โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  54. โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
 อบจ. 
 - 
  55. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์
 อบจ. 
 - 
  56. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  57. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
 อบจ. 
 - 
  58. โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
 สพม. 
 25 
  59. โรงเรียนบ้านไผ่
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305701