ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี บทความ
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี
 กศน. 
 - 
  11. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้ว
 อบจ. 
 - 
  12. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  13. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
 อบจ. 
 - 
  14. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
 อบจ. 
 - 
  15. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
 อบจ. 
 - 
  16. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี
 อบจ. 
 - 
  17. โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  18. โรงเรียนพังงูพิทยาคม
 อบจ. 
 - 
  19. โรงเรียนพันดอนวิทยา
 สพป. 
 1 
  20. โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
 สพม. 
 20 
  21. โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
 สพม. 
 20 
  22. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
 สพม. 
 20 
  23. โรงเรียนภูพานวิทยา
 สพม. 
 20 
  24. โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
 ราชภัฏ 
 - 
  25. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เข้าโครงการปี 2553
 สช. 
 - 
  26. โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
 กรมการศาสนา 
 - 
  27. โรงเรียนวัดเทพสิงหาร
 กรมการศาสนา 
 - 
  28. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส
 กรมการศาสนา 
 - 
  29. โรงเรียนวัดศรีนคราราม
 กรมการศาสนา 
 - 
  30. โรงเรียนวัดศรีสวาท
 กรมการศาสนา 
 - 
  31. โรงเรียนวัดอุตรทิศวิทยา
 กรมการศาสนา 
 - 
  32. โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
 สพป. 
 - 
  33. วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
 สพป. 
 1 
  34. โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
 สพป. 
 1 
  35. โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
 สพป. 
 2 
  36. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
 สพป. 
 2 
  37. โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"
 สพป. 
 3 
  38. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 สพป. 
 3 
  39. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
 สพป. 
 4 
  40. โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
 สพป. 
 4 
  41. โรงเรียนบ้านหัวช้าง
 สพม. 
 20 
  42. โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
 สพม. 
 20 
  43. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
 สพม. 
 20 
  44. โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
 สพม. 
 20 
  45. โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
 สพม. 
 20 
  46. โรงเรียนสามพร้าววิทยา
 สพม. 
 20 
  47. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
 สพม. 
 20 
  48. โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
 สพม. 
 20 
  49. โรงเรียนหนองหานวิทยา
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  50. โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิต
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  51. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโคเขตตาราม
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  52. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบูรพา
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  53. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  54. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  55. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสะอาด
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  56. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  57. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิรินทราวาส
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  58. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  59. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  60. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสังคาว
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 - 
  61. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโสมนัสสันตยาราม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  62. โรงเรียนบ้านเตาไห
 สพป. 
 2 
  63. โรงเรียนบ้านปะโค
 สพป. 
 3 
  64. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
 สพป. 
 4 
  65. โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดรธานี
 สพม. 
 20 
  66. โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
 สพม. 
 20 
  67. โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
 สพม. 
 20 
  68. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
 สพม. 
 20 
  69. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 สพม. 
 20 
  70. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
 สพม. 
 20 
  71. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 สพม. 
 20 
  72. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 สพม. 
 20 
  73. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  74. โรงเรียนบ้านดอนกลอย
 สพป. 
 1 
  75. โรงเรียนบ้านนาพู่
 สพป. 
 2 
  76. โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
 สพป. 
 2 
  77. โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
 สพป. 
 3 
  78. โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
 สพป. 
 3 
  79. โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
 สพป. 
 3 
  80. โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
 สพป. 
 3 
  81. โรงเรียนบ้านนายม
 สพม. 
 20 
  82. โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
 สพม. 
 20 
  83. โรงเรียนกุมภวาปี
 สพม. 
 20 
  84. โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
 สพม. 
 20 
  85. โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
 สพม. 
 20 
  86. โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
 สพม. 
 20 
  87. โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
 สพม. 
 20 
  88. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
 สพม. 
 20 
  89. โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
 สพม. 
 20 
  90. โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
 เทศบาลนคร 
 - 
  91. โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
 เทศบาลนคร 
 - 
  92. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
 เทศบาลนคร 
 - 
  93. โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
 เทศบาลนคร 
 - 
  94. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329468