ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2552
 ราชภัฏ 
 - 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคเลย
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
 สพป. 
 1 
  6. โรงเรียนบ้านน้ำภู
 สพป. 
 2 
  7. โรงเรียนบ้านวังสะพุง
 สพป. 
 2 
  8. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 สพป. 
 3 
  9. โรงเรียนด่านซ้าย
 สพป. 
 3 
  10. โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
 สพม. 
 19 
  11. โรงเรียนท่าลี่วิทยา
 สพม. 
 19 
  12. โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
 สพม. 
 19 
  13. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
 สพม. 
 19 
  14. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
 สพม. 
 19 
  15. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
 สพม. 
 19 
  16. โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
 สพป. 
 3 
  19. โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
 สพม. 
 19 
  20. โรงเรียนเชียงคาน
 สพม. 
 19 
  21. โรงเรียนปากชมวิทยา
 สพม. 
 19 
  22. โรงเรียนภูเรือวิทยา
 สพม. 
 19 
  23. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
 สพม. 
 19 
  24. โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
 สพม. 
 19 
  25. โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
 สพม. 
 19 
  26. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 อบจ. 
 - 
  27. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
 สพป. 
 1 
  28. โรงเรียนบ้านนาค้อ
 สพป. 
 1 
  29. โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
 สพป. 
 2 
  30. โรงเรียนชุมชนหนองหิน
 สพป. 
 2 
  31. โรงเรียนบ้านปวนพุ
 สพม. 
 19 
  32. โรงเรียนเซไลวิทยาคม
 สพม. 
 19 
  33. โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
 สพม. 
 19 
  34. โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
 สพม. 
 19 
  35. โรงเรียนเลยพิทยาคม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306098