ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
 สพป. 
 2 
  6. โรงเรียนบ้านผือ
 สพม. 
 21 
  7. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
 สพม. 
 21 
  8. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
 สพม. 
 21 
  9. โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
 สพม. 
 21 
  10. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านเมืองบาง
 สพป. 
 2 
  12. โรงเรียนบ้านนาฮำ
 สพม. 
 21 
  13. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
 สพม. 
 21 
  14. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
 สพม. 
 21 
  15. โรงเรียนพานพร้าว
 สพม. 
 21 
  16. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  17. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
 สพม. 
 21 
  18. โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
 สพม. 
 21 
  19. โรงเรียนเซิมพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  20. โรงเรียนท่าบ่อ
 สพม. 
 21 
  21. โรงเรียนนาดีพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  22. โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  23. โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  24. โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
 สพม. 
 21 
  25. โรงเรียนสังคมวิทยา
 สพม. 
 21 
  26. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  27. โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329039