ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม บทความ
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 กศน. 
 - 
  4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
 ราชภัฏ 
 - 
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  8. โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
 สพป. 
 2 
  9. โรงเรียนบ้านโดน
 สพป. 
 2 
  10. โรงเรียนบ้านปลาขาว
 สพป. 
 3 
  11. โรงเรียนบ้านเชียงยืน
 สพม. 
 26 
  12. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 สพม. 
 26 
  13. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
 สพม. 
 26 
  14. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
 สพม. 
 26 
  15. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
 สพม. 
 26 
  16. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
 สพม. 
 26 
  17. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
 สพม. 
 26 
  18. โรงเรียนมหาวิชานุกูล
 สพม. 
 26 
  19. โรงเรียนวาปีปทุม
 สพม. 
 26 
  20. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สช. 
 - 
  21. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 สพป. 
 1 
  22. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
 สพป. 
 2 
  23. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
 สพป. 
 3 
  24. โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
 สพป. 
 3 
  25. โรงเรียนบ้านเลิงใต้
 สพม. 
 26 
  26. โรงเรียนกันทรวิชัย
 สพม. 
 26 
  27. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
 สพม. 
 26 
  28. โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
 สพม. 
 26 
  29. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
 สพม. 
 26 
  30. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
 สพม. 
 26 
  31. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
 สพม. 
 26 
  32. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
 สพม. 
 26 
  33. โรงเรียนบรบือ
 สพม. 
 26 
  34. โรงเรียนผดุงนารี
 สพม. 
 26 
  35. โรงเรียนมิตรภาพ
 เทศบาลเมือง 
 - 
  36. โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
 เทศบาลเมือง 
 - 
  37. โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
 เทศบาลเมือง 
 - 
  38. โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
 เทศบาลเมือง 
 - 
  39. โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
 เทศบาลเมือง 
 2 
  40. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
 เทศบาลเมือง 
 3 
  41. โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
 เทศบาลเมือง 
 6 
  42. โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
เข้าโครงการปี 2555
 อบจ. 
 - 
  43. โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
 สพป. 
 1 
  44. โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
 สพป. 
 1 
  45. โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
 สพป. 
 1 
  46. โรงเรียนบ้านหนองซอน
 สพป. 
 1 
  47. โรงเรียนบ้านหนองแสง
 สพป. 
 2 
  48. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
 สพป. 
 2 
  49. โรงเรียนบ้านนาเลา
 สพป. 
 2 
  50. โรงเรียนบ้านสนาม
 สพป. 
 2 
  51. โรงเรียนบ้านหนองไฮ
 สพม. 
 26 
  52. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
 สพม. 
 26 
  53. โรงเรียนประชาพัฒนา
 สพม. 
 26 
  54. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305774