ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
 อบจ. 
 - 
  7. โรงเรียนเมืองสมเด็จ
 สพป. 
 1 
  8. โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
 สพป. 
 2 
  10. โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
 สพป. 
 2 
  11. โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา
 สพป. 
 3 
  12. โรงเรียนคำบงพิทยาคม
 สพป. 
 3 
  13. โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา
 สพม. 
 24 
  14. โรงเรียนกมลาไสย
 สพม. 
 24 
  15. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 สพม. 
 24 
  16. โรงเรียนกุฉินารายณ์
 สพม. 
 24 
  17. โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
 สพม. 
 24 
  18. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 สพม. 
 24 
  19. โรงเรียนร่องคำ
 สพม. 
 24 
  20. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
 สพม. 
 24 
  21. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
 สพม. 
 24 
  22. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
 สพม. 
 24 
  23. โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
 สพป. 
 2 
  25. โรงเรียนดอนยานางศึกษา
 สพป. 
 3 
  26. โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 24 
  27. โรงเรียนคำม่วง
 สพม. 
 24 
  28. โรงเรียนดอนจานวิทยาคม
 สพม. 
 24 
  29. โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
 สพม. 
 24 
  30. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
 สพม. 
 24 
  31. โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
 สพม. 
 24 
  32. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
 สพม. 
 24 
  33. โรงเรียนสามชัย
 สพม. 
 24 
  34. โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
 สพม. 
 24 
  35. โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
 สพม. 
 24 
  36. โรงเรียนอนุกูลนารี
เข้าโครงการปี 2555
 อบจ. 
 - 
  37. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
 อบจ. 
 - 
  38. โรงเรียนบัวขาว
 สพม. 
 24 
  39. โรงเรียนนามนพิทยาคม
 เทศบาลเมือง 
 - 
  40. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329272