ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนมุกดาลัย
 สพป. 
 - 
  4. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
 สพม. 
 22 
  5. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
เข้าโครงการปี 2553
 สพม. 
 22 
  6. โรงเรียนคำบกวิทยาคาร
 สพม. 
 22 
  7. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
 สพม. 
 22 
  8. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 - 
  9. โรงเรียนบ้านแก้งนาง
 สพป. 
 - 
  10. โรงเรียนบ้านชะโนด 1
 สพป. 
 - 
  11. โรงเรียนบ้านภูแผงม้า
 สพป. 
 - 
  12. โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
 สพป. 
 - 
  13. โรงเรียนบ้านหนองแวง
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนสยามกลการ 4
 สพม. 
 22 
  15. โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
 สพม. 
 22 
  16. โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
 สพม. 
 22 
  17. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
 สพม. 
 22 
  18. โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
 สพม. 
 22 
  19. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  20. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
 สพป. 
 - 
  21. โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย
 สพป. 
 - 
  22. โรงเรียนชุมชนโพนทราย
 สพป. 
 - 
  23. โรงเรียนดงหลวงวิทยา
 สพป. 
 - 
  24. โรงเรียนบ้านงิ้ว
 สพป. 
 - 
  25. โรงเรียนบ้านป่าไร่
 สพป. 
 - 
  26. โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3
 สพป. 
 - 
  27. โรงเรียนบ้านหนองยาง
 สพป. 
 - 
  28. โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
 สพป. 
 - 
  29. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
 สพม. 
 22 
  30. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 สพม. 
 22 
  31. โรงเรียนโชคชัยวิทยา
 สพม. 
 22 
  32. โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
 สพม. 
 22 
  33. โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
 สพม. 
 22 
  34. โรงเรียนผาเทิบวิทยา
 สพม. 
 22 
  35. โรงเรียนมุกดาหาร
 สพม. 
 22 
  36. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
 สพม. 
 22 
  37. โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์
 สพม. 
 22 
  38. โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17355831