ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บทความ
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันกำแพง
 กศน. 
 - 
  9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง
เข้าโครงการปี 2552
 ราชภัฏ 
 - 
  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมภ์)
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนบ้านหนองไคร้
 สพป. 
 3 
  15. โรงเรียนบ้านม่วงชุม
 สพป. 
 3 
  16. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 สพป. 
 4 
  17. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
 สพป. 
 4 
  18. โรงเรียนบ้านสามหลัง
 สพป. 
 5 
  19. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
 สพป. 
 5 
  20. โรงเรียนบ้านยางเปา
 สพป. 
 6 
  21. โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
 สพป. 
 6 
  22. โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
 สพม. 
 34 
  23. โรงเรียนจอมทอง
 สพม. 
 34 
  24. โรงเรียนไชยปราการ
 สพม. 
 34 
  25. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
 สพม. 
 34 
  26. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
 สพม. 
 34 
  27. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
 สพม. 
 34 
  28. โรงเรียนแม่แจ่ม
 สพม. 
 34 
  29. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
 สพม. 
 34 
  30. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 สพม. 
 34 
  31. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 สพม. 
 34 
  32. โรงเรียนสันกำแพง
 สพม. 
 34 
  33. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 สพม. 
 34 
  34. โรงเรียนฮอดพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  35. โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 สพป. 
 1 
  36. โรงเรียนแม่คือวิทยา
 สพป. 
 2 
  37. โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
 สพป. 
 2 
  38. โรงเรียนสันทรายหลวง
 สพป. 
 3 
  39. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
 สพป. 
 3 
  40. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
 สพป. 
 4 
  41. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
 สพป. 
 4 
  42. โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนากูล)
 สพป. 
 5 
  43. โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
 สพป. 
 5 
  44. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
 สพป. 
 6 
  45. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)
 สพป. 
 6 
  46. โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
 สพม. 
 34 
  47. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 สพม. 
 34 
  48. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 สพม. 
 34 
  49. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 สพม. 
 34 
  50. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
 สพม. 
 34 
  51. โรงเรียนสองแคววิทยาคม
 สพม. 
 34 
  52. โรงเรียนสันติสุข
 สพม. 
 34 
  53. โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 สพม. 
 34 
  54. โรงเรียนหอพระ
 สพม. 
 34 
  55. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  56. วิทยาลัยเทคนิคสารภี
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328960