ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
 สพป. 
 2 
  2. โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
 สพป. 
 2 
  3. โรงเรียนศาลาวิทยา
 สพป. 
 3 
  4. โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
 สพม. 
 35 
  5. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 สพม. 
 35 
  6. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 สพม. 
 35 
  7. โรงเรียนแม่ทะวิทยา
 สพม. 
 35 
  8. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 สพม. 
 35 
  9. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 สพม. 
 35 
  10. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 เทศบาลนคร 
 - 
  11. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) บทความ
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนศรีลังกาวิทยา
 สพม. 
 35 
  14. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
 สพม. 
 35 
  15. โรงเรียนประชาราชวิทยา
 สพม. 
 35 
  16. โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 สพม. 
 35 
  17. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม บทความ
เข้าโครงการปี 2549
 ราชภัฏ 
 - 
  18. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  19. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 สอศ. 
 - 
  20. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 กศน. 
 - 
  21. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
 กศน. 
 - 
  22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน
 กศน. 
 - 
  23. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
 สพป. 
 2 
  24. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
 สพป. 
 2 
  25. โรงเรียนแม่มอกวิทยา
 สพม. 
 35 
  26. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
 สพม. 
 35 
  27. โรงเรียนเมืองปานวิทยา บทความ
 สพม. 
 35 
  28. โรงเรียนแม่สันวิทยา
 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 - 
  29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ลำปาง
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  30. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 กศน. 
 - 
  31. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก
 สพป. 
 1 
  32. โรงเรียนบ้านปงยางคก
 สพม. 
 35 
  33. โรงเรียนเถินวิทยา
 สพม. 
 35 
  34. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
 สพม. 
 35 
  35. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
 สพม. 
 35 
  36. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา บทความ
 สพม. 
 35 
  37. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 สพม. 
 35 
  38. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  39. โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์
 สพป. 
 1 
  40. โรงเรียนธงชัยวิทยา
 สพป. 
 3 
  41. โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
 สพป. 
 3 
  42. โรงเรียนไผ่งามวิทยา
 สพป. 
 3 
  43. โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
 สพป. 
 3 
  44. โรงเรียนวังแก้ววิทยา
 สพม. 
 35 
  45. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 สพม. 
 35 
  46. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
 สพม. 
 35 
  47. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
 สพม. 
 35 
  48. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
 สพม. 
 35 
  49. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
 สพม. 
 35 
  50. โรงเรียนสบจางวิทยา
 สพม. 
 35 
  51. โรงเรียนไหล่หินวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  52. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 สอศ. 
 - 
  53. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
 สช. 
 - 
  54. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
 สพป. 
 1 
  55. โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
 สพป. 
 1 
  56. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
 สพม. 
 35 
  57. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
 สพม. 
 35 
  58. โรงเรียนมัธยมวิทยา
 สพม. 
 35 
  59. โรงเรียนเมืองมายวิทยา
 สพม. 
 35 
  60. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สพม. 
 35 
  61. โรงเรียนเขลางค์นคร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329455