ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนบ้านนาอิน
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
 สพป. 
 2 
  6. โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง
 สพป. 
 2 
  7. โรงเรียนบ้านห้วยสูน
 สพม. 
 39 
  8. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
 สพม. 
 39 
  9. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
 สพม. 
 39 
  10. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
 สพม. 
 39 
  11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
 ราชภัฏ 
 - 
  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  13. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 สพป. 
 1 
  14. โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
 สพป. 
 1 
  15. โรงเรียนบ้านนายาง
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)
 สพม. 
 39 
  18. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
 สพม. 
 39 
  19. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
 สพม. 
 39 
  20. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
 สพม. 
 39 
  21. โรงเรียนพิชัย
 สพม. 
 39 
  22. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
 เทศบาลเมือง 
 - 
  23. โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
 เทศบาลเมือง 
 - 
  24. โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด
 เทศบาลเมือง 
 - 
  25. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  26. โรงเรียนเจริญวิทยา
 สพป. 
 1 
  27. โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 สพป. 
 1 
  28. โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
 สพป. 
 1 
  29. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 สพป. 
 2 
  30. โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี
 สพม. 
 39 
  31. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
 สพม. 
 39 
  32. โรงเรียนดาราพิทยาคม
 สพม. 
 39 
  33. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 สพม. 
 39 
  34. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
 สพม. 
 39 
  35. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
 สพม. 
 39 
  36. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
 สพม. 
 39 
  37. โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
 สพม. 
 39 
  38. โรงเรียนแสนตอวิทยา
 สพม. 
 39 
  39. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 สพม. 
 39 
  40. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329158