ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพลอง
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยการอาชีพสอง
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เข้าโครงการปี 2550
 สพม. 
 37 
  7. โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
 สพม. 
 37 
  8. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 สพม. 
 37 
  9. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
 สพม. 
 37 
  10. โรงเรียนลองวิทยา
 สพม. 
 37 
  11. โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
 สพม. 
 37 
  12. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
เข้าโครงการปี 2551
 สพป. 
 1 
  13. โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)
 สพม. 
 37 
  15. โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
 สพม. 
 37 
  16. โรงเรียนสองพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนบ้านวังฟ่อน
 สพป. 
 1 
  18. โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ)
 สพป. 
 2 
  19. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม
 สพป. 
 2 
  21. โรงเรียนปากจอกวิทยา
 สพม. 
 37 
  22. โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
 สพม. 
 37 
  23. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
 สพม. 
 37 
  24. โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 อบจ. 
 - 
  25. โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
 สพป. 
 1 
  26. โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว
 สพป. 
 2 
  27. โรงเรียนบ้านหาดรั่ว
 สพม. 
 37 
  28. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
 สพม. 
 37 
  29. โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
 เทศบาลเมือง 
 - 
  30. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329018